Wednesday, September 15, 2010

Егзистенцијалистичко питање
Како у један телевизор

Стане

96 канала?