Friday, September 10, 2010

Спаљивање Курана
Они који су спалили свој

Куран, могу сада да

Угасе ватру