Monday, September 6, 2010

Најбесмртније
Од свих бесмртних ствари

Најбесмртније је

Бесмртно Дупе