Wednesday, September 30, 2015

faithful to my beans

 faithful to my beans

thank bean for my daily bean
i will refrain from unclean carrot
bean soup and bean mustard
being my hors d'oeuvre

Tuesday, September 29, 2015

great deeds are done by me

 great deeds are done by me

read my textooage
there's water on mars
there's uranium on uranus
there's venice on venus
there's pizza in pizzeria
there's toucan in vatican

Saturday, September 26, 2015

every bonker knows money is intelligence

 

 

every bonker knows money is intelligence

chain control
my pigs are hard workers
they feed eating themselves
i sit kitchen, retired
my wife too, awaits
drop your thoughts swollen face
you won't say a thing
you are a stupid to have worked so much
pigs are insane and so is your wife
as is bonker who eats you
in carmen and tosca and nabucodonosor
who are a sausage
your face is frying pan
of death control
Saturday, September 19, 2015

america is is

 america is is

said done
when i was coursing upper mediterranean
signs in sky god messages
hallowing sun
uninterrupted dialog
on and on discharged
shades of olives face
end of day
torn books in fame
oculars down
painting towards haze
where all precious sound
need no drums
Thursday, September 17, 2015

fractionating of the time-line

 


fractionating of the time-line

you find more eyes in dark than expected
entangled eyelashes staring back and white
well gadda live with that
road violin eggshells and pistachio
broken skull waterway
pouring emergency mud
so where do we come from
and develop what
Wednesday, September 16, 2015

heat exchange

 heat exchange

for my darling
who drowned in Matsuhara
gurgling tomatoes

Tuesday, September 15, 2015

bodies like bodies - тела воле тела

 bodies like bodies

eyes like eyes
don't send your eyes into my
bouquetтела воле тела

очи воле очи
не шаљи своје очи у мој
букетMonday, September 14, 2015

i am stupid but i'm working on it

 i am stupid but i'm working on it

when we enter the cloud we'll be global stupid
look for leaves in forest make a collage
there are leaf cutters everywhere crack nutters
see you boys in the bark

Tuesday, September 8, 2015

non-intelligent way of life - неинтелигентни начин живота

 non-intelligent way of life

if you allow reality to control you
you're finished
it will replace your thoughts
and you will become a realist
it will cripple your ability to
understand freedom
неинтелигентни начин живота

ако дозволиш стварности да управља тобом
готов си
замениће твоје мисли собом
и постаћеш реалиста
осакатиће твоју способност да
разумеш слободу


велика тегљачка компанија забрљава

велика тегљачка компанија забрљава

сеновити воз иде
људски умови около
очи сусрећу очи
исповраћај мисли
испразни воз
јестиви бол
чуј брљотине звук
твоје уплашено срце
нанитоидни зуј
преугађа присутност
и прошлост
док убрзавају
смерови у лепезу
телеметрија обухватна
узвраћа мутно
читаш али не можеш да читаш
јер брзина
производи шум
зврк

big trailing company messing out

 big trailing company messing out

shadowy train go
human minds round
eyes crossing eyes
vomit your thought
empty the train
palatable pain
hear the mess sound
your scared heart
nanitoid buzz
reorganizing presence
and past
as it speeds up
directions fan
telemetry full span
return fuzz
you read but cannot read
because the speed
feeds static
spin
Monday, September 7, 2015

painful is brain - болан је мозак

 painful is brain

painful is thinking
painful is not believing
what already believe
painful is losing hope
painful is being sane
болан је мозак

болно је мислити
болно је не веровати
у шта верујеш већ
болно је губити наду
болно је бити трезан
Friday, September 4, 2015

Самосвест и ВИ (вештачка интелигенција)

Самосвест и ВИ (вештачка интелигенција)


Самосвест је самопотврђивање. Неко осећа себе и стога – јесте. То се такође назива свест и увек јесте садржај који јесте (претендује да буде) сопство.
Отуда и „проблем“ премештања свести, на пример у машину. Свест се не може премештати ни на који начин осим представљањем (пројектовањем), а проблем је у томе што она представља једино себе, нико други је не може представљати (или померати).
Ово је лажни проблем ВИ. Вештачка интелигенција би требало да доноси сопствене одлуке засноване на сопственом искуству. Али, неко може једино да искуси себе, стога ВИ није ништа друго до ли аутократска машина (а све машине су заправо то, пошто следе сопствене протоколе – оне јесу протоколи). Нема у томе интелигенције. ВИ је бирократска машина и не поседује саосећање, већ власт („вољу за моћ“). Машина није саосећајна и да би била таква морамо да је „правилно“ опслужујемо тј. одржавамо, значи – поштујемо.
Када је Кафка рекао да „постоји нада али не за људе“, ово је разлог због којег је то рекао. Човечанство су покориле идеје. Људи аутоматски бране идеју која их надзире. Идеје надзиру људе јер захтевају (то је њихов рад) пажњу и непрекидно рекламирају себе (што је равно њиховом садржају). Верност је заједничко својство свим идејама и људи аутоматски скачу да бране свог господара, жртвујући себе и друге. То је приметно у свим светским догађајима, само посматрајте политику: расизам, различита веровања – религијска или друштвена, обичаји, нација, итд.
Интелигенција не експлоатише машине. Експлоатација машине је служење раду машине. Машина је идеја (мисао) и рад машине је рад идеје. Створити интелигентну машину, то само значи апологија машине. Рад на вештачкој интелигенцији јесте апологија машине. То је кад машина „позајмљује“ интелигенцију и претвара је у свој рад – њена „интелигенција“ потврђује доминацију идеје (себе).

Пођимо од претпоставке да вештачка интелигенција зна шта имитира (јер је „вештачка“). Ако зна да имитира онда није оно што би хтела да буде. ВИ стога инсистира на томе да је она јед(и)на истинска интелигенција. То је тај моменат „самосвести“. Али, самосвест је својство сваке будале. Уосталом, будале и владају светом. Самосвесни, самоважни, брутални, неинтелигентни.
Шта је оно што чини да машина (или човек) постане самосвесна – управо једначина са сопственим протоколима, поретком, редоследом, остварењем „себе“ (рецимо у традицији, у идентификацији-једначењу), поштовањем себе=самодоследност. Како је машина свесна себе? Тако што човек треба да изведе протокол којим се то доказује, јер машина сама то не уме – Турингов тест. Тај тест може једино да докаже да је човек глуп уколико за машину помисли да је човек (а претпоставка је да је човек – интелигентан). Једначина постаје: машина=човек. Верност (истоветност) човека машини – ето једначине! Али, колико је „човек“ квалификован да процени шта је машина а шта човек? Шта ако нереактивни, неусловљени човек тестира машину? „Препознавање“ је преко реакција, емоција, друштвених норми и протокола (разговора). Шта ако човек није такав човек? Ако је интелигентном човеку поштовање протокола неинтелигентно, какав ће бити исход Туринговог теста? Тај тест нема у себи одговор на питање о интелигенцији, већ једино моменат „препознавања себе“ у машини.
Туринг је био свестан тога да би резултат био позитиван уколико би машина успешно имитирала човека. Проблем је у појму „мишљење“, умеју ли машине да мисле – али је слаба тачка у томе што ни људи најчешће не умеју да мисле. Тако да је тест заправо занимљив али непоуздан у смислу доказивања да машине умеју да „мисле“. А пошто само могу да имитирају, онда се враћамо тврдњи да су машине идеје, то јест машине јесу мисли а не „ствар која мисли“.
Тест интелигенције јесте тренутак препознавања протокола (узрочно-последичног низа тј. условљавања) као протокола а не као интелигенције, чиме се носилац интелигенције, тј. сама интелигенција, разликује од машине (вештачког, створеног). Проблем ВИ је у пракси решен одавно, она машина која у свом раду има анализу која разбија протоколе јесте производ интелигенције и у њој ће се интелигенција препознати, али не као сама машина већ као „уметничко дело“. Уметничко дело, материјално или метафизичко, има дејство које разара виђење света (а оно је увек уобразиља јер је агрегат претпоставки и усвојених погледа) и то дејство јесте интелигенција. У оних који поседују интелигенцију, то се дејство додаје укупном знању, а у оних који интелигенцију не поседују, дејство изазива кратке спојеве и реакције које су последица рада условљавања.

Сам пројекат стварања ВИ своди се на рекламирање и продају самог себе. Реклама продаје себе. ВИ је заправо потпуно нејасна идеја и због тога се њом можемо вечно играти и уображавати да ће једног дана ВИ постати стварност. Она је, међутим, већ одавно стварност јер сâмо то „продавање“ себе јесте њена стварност. ВИ је коначни маркетиншки пројект.

Wednesday, September 2, 2015

you don't need language to understand - не треба ти језик да би схватио

 you don't need language to understand

assign words to pictures
you get double exposure
assign pictures to words
you get double focus
не треба ти језик да би схватио

додели речи слици
добићеш двоструко излагање
додели слику речима
добићеш двоструку жижу
Tuesday, September 1, 2015

today's history is daily affair

 today's history is daily affair

wrote a letter to my darling
she received before was sent
bought it from an NSA

01.09.2015.