Tuesday, September 8, 2015

велика тегљачка компанија забрљава

велика тегљачка компанија забрљава

сеновити воз иде
људски умови около
очи сусрећу очи
исповраћај мисли
испразни воз
јестиви бол
чуј брљотине звук
твоје уплашено срце
нанитоидни зуј
преугађа присутност
и прошлост
док убрзавају
смерови у лепезу
телеметрија обухватна
узвраћа мутно
читаш али не можеш да читаш
јер брзина
производи шум
зврк