Monday, November 26, 2012

Слатка реч - Sweet Word


 

Слатка реч


Слатка реч и најтврђе срце отвара
Sweet Word


Sweet word breaks open the toughest heart
Љубав - Love


Љубав


Коначно сам схватио
Шта је љубав...
Реч којом се купује
Поверење будала
Love


I finally realized
What is love...
A word to buy
Confidence of fools
Thursday, November 22, 2012

У цревима ванземаљаца - In Aliens' Guts

 


У цревима ванземаљаца


У сумрак из докова
Галебови од воска
Нерв више у вала
Обле обрве
Запечене у тепсије
И уста мала
Девојчица из свемира
Сисар свакако
Али грабљивица алга

In Aliens' Guts


At dusk from docks
Seagulls from wax
Nerve plus in wave
Oval brows
Burnt into pans
And small mouth
Little girl from space
Mammal for sure
But predatory alga

Monday, November 19, 2012

Кад је ритам у припреми - When Rhythm is in Preparation

 


Кад је ритам у припреми


Ово никад, никад неће приметити
Ни Клаузевиц ни Сунзи
Кад божанска офанзива прокључа
И јурну космички ветрови
Блатњава торнада
Рукама ће заклонити Сунце
И сакрити се у своје балдисане коње
Претоварене топовима и сачмом
Заоране груде
А хладна вода им натопи руке
И труње поспе ерзац-камуфлажне униформе
Ако им се и дигне
Биће то ситуационо неоправдано
И у функцији антиратне пропаганде
When Rhythm is in Preparation


They will never, never pay attention
Both Clausewitz and Sun Tzu
When divine offensive boils
And cosmic winds charge
Muddy tornadoes
With hands they will shade Sun
And hide in their rundown horses
Overloaded with guns and shot
Plowed land
And cold water soaks their arms
And specks fall on their ersatz-camouflage uniforms
Even if they get a hardon
It will be situation-unjustified
And in a function of antiwar propaganda

Ритам машина - Rhythm Machine
Ритам машина


То све треба поразбијати
Rhythm Machine


They should all be destroyedАниматроник свемира - Space Animatronics

 


Аниматроник свемира


Богови, које створише
Будале
Пеку волове
Space Animatronics

 
Gods, who were created
By fools
Cook oxen
Истина о језику - Truth about LanguageИстина о језику


Кажу да се језик мења...
То је неистина
На овом свету ништа не опстаје
Па ни људи који га изговарају
Увиђам да је језик варка
Створена од представа
Које воле да се слушају
И истовремено крију
У кићеном говору
Неразумних створења
Многе лепе ствари изрекосмо
Из страха да не настрадамо
Од зле силе иза ликова
Truth about Language


They say language changes...
That is untrue
In this world nothing survives
Including people who speak it
I realize that language is delusion
Created by projections
Which like to listen to itself
And at the same time hide
In decorated speech
Of non-sentient creatures
Many nice things we use to say
From fear of being hurt
By evil force behind those images

Sunday, November 18, 2012

Моритомо и Микеланђело - Moritomo and MichelangeloМоритомо и Микеланђело


Док је вежбао у симулатору за
Камиказе
Моритомо је циљао сличице
Сикстинске капеле
Нарочито Адамову сакралну киту
И друге Микеланђелове мајсторије
Углачане сике ватиканске номенклатуре
Рошчиће старца са Синајске планине
Или, пак, мушице изнад Давидове гузице...
Све оно што је знао
Да је и сâм уметник мрзео:
То што су вечне идеје хтеле
Да у криптама пожњевених поглавара
Заувек у туђој слави живе


Moritomo and Michelangelo


When practicing with Kamikaze
Simulator
Moritomo targeted pics from
Sistine Chapel
Especially Adam's sacral prick
And other Michelangelo's master-pieces
Polished boobs of Vatican nomenclature
Sinai Mountain's old Man's horns
Or swirling gnats over David's butts...
All that which, he knew,
The artist loathed too:
What Eternal forms wanted
In crypts of smitten bosses
To live off stolen glory's fodder
Хаику - Haiku

 


Хаику


Неко се диви цвећу
Неко плодовима
А Башо обожава стрњику

Haiku


Some adore flowers
Some fruits
And Basho adores stubble


Темпо снова отресо цекин - Dreams' Tempo shook off Doubloon

Темпо снова отресо цекин


Тамо где далеко бију
У осаму прегазио главу
Брате што танке кришке плачеш
У бој славу и весељу
Позвао си велику забаву
У џиновску таму

Dreams' Tempo shook off Doubloon


Where they faraway beat
In solitude run down head
Brother who thin slices cry
To battle glory and joy
You invited great party
Into gigantic dark


Saturday, November 17, 2012

Није имао прилику - Never had a ChanceНије имао прилику


Ал' да му је неко меких бутина
Ушмркнуо пуд бурмута
Одмрсио би лабаву витицу
Чаролије
И ривулет с обрва
Низ браду у долап
Трбушасте Манџурке

Never had a Chance


But if someone of soft thighs
Made him sniff a pound of snuff
Untangle would he loose tress
Of magic
And rivulet from brows
Over chin into the pump
Of paunchy ManchurianFriday, November 16, 2012

Моритомова егзегеза - Moritomo's ExegesisМоритомова егзегеза


Још док је у колевци
Слушао мајчина упутства
Ћутао је док га је сатирала
Хистеријом спасења
А касније, кад је мењао облике
Већ према тону неба и
Покретима бича
Препустио се нирвани
У наборима

Писма је писао
Јер је волео мастило
Тако је сликао


Moritomo's Exegesis


While still in cradle
Listening to mother's instructions
He kept quiet as she destroyed him
With the hysteria of salvation
And later, when shifting shapes
In accordance to the tones of sky and
Motions of whip
He yielded to nirvana
Within folds

He wrote letters
Because of love for ink
So he paintedWednesday, November 14, 2012

С Дарвином на чоколади
С Дарвином на чоколади


Сто му громова!
Какао је еволуирао
Треба ово треба оно


 

Треба ово треба оно


Огадио му се живот
Сви су му говорили
Пао је на главу
Искривио је нос
Гледај у потиљак
Тупо је зурио
Наградили су га
Није писао
Трчао је
Шта је то било?
Нек чај само
Плива у шољиTuesday, November 13, 2012

Занимљива анатомија

 


Занимљива анатомија


Слепци имају вишак мозга
А глупаци вишак лобање
Wednesday, November 7, 2012

Правда за Троцког - Justice for TrotskyПравда за Троцког


Иако му је цепином пробио
Лобању
Није му уништио амигдалу
Па је Леон, неосетљив на бол
Захтевао да убицу не убију
Већ да му суде
Па тек онда да га кокну

Justice for Trotsky


Although he penetrated his skull
With a pick
He didn't destroy his amygdala
So Leon, impervious to pain
Demanded that the killer not be killed
But tried instead
And only then to be popped