Friday, August 27, 2010

Идеализам - IdealismИдеализам


Идеалне ситуације су

Неодрживе јер

Идеје нису самостојнеIdealism


Ideal situations are

Untenable because

Ideas are not self sufficient