Monday, August 30, 2010

Можда - MaybeМожда


Ако је случајно можда

Онда сигурно није

МождаMaybe


If accidentally is maybe

Then certainly isn't

Maybe