Saturday, November 9, 2013

Хаику - Haiku

 


Хаику


Хиљаду лептирова
У циклону
Око паука

Haiku

Thousand butterflies
In a cyclone
Around spider
Friday, November 8, 2013

Српски Матрикс - Serbian MatrixСрпски Матрикс


Уловио барбун орла
У орлу нашао птицу сеницу
Дебелу од лоја
У лоју фитиљ
Окитио се барбун орловим перјем
Наоштрио крљушт
Сецка прасе
Из далеке степе дојахаше дизгине
И турбани
Посекоше гуске

Serbian Matrix


Goatfish catches eagle
In eagle it finds a bird tit
Fat from lard
In lard – wick
Puts on goatfish eagle's plumes
Sharpens scales
Chops piglet
From faraway steppe rode in reins
And turbans
Slew geese
Wednesday, November 6, 2013

Шећер - Sugar

 


Шећер


Сагледао си и прогледао
Терет ти је велики ал' глад је већа
Поједи октоподе и древне глодаре
У пећини или на Монмартру
У вину или мултиплексу
Уз звона или наранџе

Док клизе фалте низ тело
И одрон гуши рекламу
Грми у даљини чудовишна артерија
А страх свитац у кумулусу

Усхићена душа бљеска авенијом
Имитација Сунца у зони сумрака

Sugar


You've seen through and now you can see
Your burden is great but hunger's greater
Munch octopi and ancient rodents
In your cave or on Montmartre
In vine or in multiplex
Along bells or oranges

While folds slide down the body
And avalanche chokes reclama
In distance thunders monstrous artery
And fear firefly in cumuli

Raptured soul glimmers in avenue
Ersatz Sun in twilight zone
Sunday, November 3, 2013

Моритомо и сигнализам - Moritomo and Signalism

 


Моритомо и сигнализам


Као што азбука у себи има
Моћ свих књига
Тако знање у себи има
Моћ свих азбука
Moritomo and Signalism


As alphabet contains
Potential of all books
So knowledge contains
Potential of all alphabets

Како убити без мача - How to Kill Without Sword

 


Како убити без мача


Моритомо показује Џоу
Како се убија без катане
Убијати! Убијати! Убијати!

How to Kill Without Sword


Moritomo shows Joe
How to kill without katana
Kill! Kill! Kill!
Како се убија - The How of KillingКако се убија


Моритомо објашњава Џоу
Како се убија:
Вежбаш!
The How of Killing


Moritomo explains to Joe
The How of killing:
Practice!
Моритомо једе грозд - Moritomo Eats Grape-cluster

 


Моритомо једе грозд


Ако је свако зрно истина
Колико има истина?
Није ни чудо што се људи мрзе
И све остале звери
Биљке и црви
Истина је храна
Посматра га мајмун
Имитира га и празним рукама
Гута истине
Моритомо му добаци зрно
Али мајмун је заволео своју
Празну истину
И врабац је зграби
Moritomo Eats Grape-cluster


If each grain is truth
How many truths?
No wonder people hate everyone
And animals do too
Plants and worms
Truth is food
Monkey watches him
Imitates and with empty hands
Swallows truths
Moritomo drops him a grain
But monkey is in love
With empty truth
So sparrow grabs it
Friday, November 1, 2013

Ковница - Mint

 


Ковница


Кукавица куцка словца у процесор
Биће новца, биће новца!
Mint


Cuckoo nails letters into processor
Will earn money, will earn money!
Виша математика - Super Math

 


Виша математика


Мудрац не зна шта је добро
Шта је лоше
Али рачуна с обоје
Super Math


Wise man knows not good
From bad
But counts on both