Saturday, July 31, 2010

Take


Take a walk don't talk.


Wednesday, July 28, 2010

Азија - AsiaEisha is Geisha!


Monday, July 26, 2010

Маштовито - FantasticМаштовитоКада ти Чудовиште обећа

Сопствену машту

Ти својом маштом

Обухватиш његовуFantasticWhen the Monster promises you

Its fantasy

You with your own fantasy

Encompass it


Хаику - HaikuХаикуПаче гази опало

Лишће

Пловци с дршком!HaikuDuckling walks on fallen

Leaves

Fins with petals!


Пећинска оргија - Cave OrgyПећинска оргијаСагледао је трагове и

Правце

У жижи пећине где се

Ломе

Вечне идоле у лављој

Кожи

Братство звери у

Кланици

Ал једино орлови с

Висине

Кваре поредак,

НеухватљивиCave OrgyHe saw traces and

Directions

In cave's focus where they

Break

Eternal idols in lion's

Hide

Brotherhood of beasts in

Slaughterhouse

And only eagles from

Heights

Disrupt the order,

Evasive


Thursday, July 22, 2010

Ругалица - Mockery


Ругалица

Обећања - осећања!Mockery

Promises - feelings!Wednesday, July 21, 2010

Намера - IntentНамераИза свега

Постоји

Намера

IntentBehind everything

There is

Intent


Friday, July 16, 2010

Ослобођење - DeliveranceОслобођењеДоћи ће роботи

И одмениће нас

И више нећемо патитиDeliveranceRobots will come

And they will replace us

And our suffering will cease


Thursday, July 15, 2010

Заборав - OblivionЗаборавЗаборављен стоји стоик

Изван обзорја

ДогађањаOblivionForgotten stands stoic

Beyond the event

Horizon


Tuesday, July 13, 2010

ШАМАНИЈАДА (УВОД)

ШАМАНИЈАДА

His truth is marching on

Елвису Прислију, Краљу који није мртав!УВОД
Кад Бог пева, зове се Елвис...

Невидљиви Марс се одвијао тако што се тежиште приповедања постепено преместило у област искуства (Еона) где просторчас губи своје упориште, чиме заправо бива растављен на саставне делове, а смислено склапање приповедачке пазле се претаче у уметности импровизације. Тако сам дошао до форме „калеидоскопског“ приповедања која је у основи приповедање без „плана“. Пре свега мислим на план унапред дате представе као идеје о томе шта се хоће. Тежиште намере је било на како пре него на шта, то јест нисам желео да метод писања користим како бих доспео до одређеног садржаја, већ сам користио метод као извор садржаја, који је (због тога) у принципу био непредвидљив. Надао сам се да ћу тако превазићи класично приповедачко правило о постојању непроменљивих ликова, као и јединства места и радње.
Премештање места радње у унутрашње, лично искуство ликова ослободило је енергију неопходну за тренутно кретање из тачке у тачку, негирајући временску и просторну удаљеност. Утолико је вакуум у функцији просторчаса колико је, према Николи Тесли, сила у функцији материје. Јер напон (разлика у енергетском нивоу) између тачака у простору, односно између честица, управо јесте обрнуто пропорционалан вакууму – то јесте сила.
Овакав метод је полазиште за Шаманијаду, с тим што ћу сада акценат ставити на један други проблем који се јавио током експлоатације стохастичког метода, а то је питање односа делања и „памћења“, као базе података коју лик користи. Делатни принцип се ослања искључиво на искуство, које је „сила“ или „моћ“ која тренутно делује и производи последице, без претходне обраде постојећих података. Међутим, то је тако само у „познатим“ ситуацијама, у којима лик има посла с „већ виђеним“. У пракси, лик се сусреће с новим феноменима и ту је неопходно време да би се феномен анализирао те тако упознао и савладао. То подразумева активни повратак у област просторчаса, чиме се и успоставља елемент неопходан за постојање драме, односно напетости, без које нема романа.
При примени оваквог метода лик се мења, он из пасивног, непроменљивог лика, прелази у стање активног лика који учи, који стиче искуство, што и означава промену. То је процес индивидуације који је сабирање (дословно у тачку).
Укратко, иако је овакав приступ присутан још у мојим ранијим текстовима, сада ћу покушати да у један лик убацим искуство из више живота – због тога је носилац радње лик који се остварује искључиво у области квантног скока, у метафизичкој реалности, а пројектовани, формални живот је само основ, застор на који се пројектује конкретан процес анализе феномена – (појединачног) живота сâмог. И тај застор ће се у овом роману појављивати на разним местима и у разна времена, а континуитет ће чинити зборност (или саборност) искуства. Другим речима – шетња аватара кроз медијум искуства.


Због чега посвета Елвису? Знам свега још неколико људи који се могу поредити с Елвисом, али код њега је таленат можда најочигледнији: Док неки „јуре“ музику, музика извире из Елвиса. Из апсолутне празнине могуће је у потпуности овладати страшћу, тако што се она ствара а не тако што се њој препушта.


Фантазија је растварач – оно што је жанр: то је медијум састављен од конкретних атомских веза и једињења – жанр као профилакса или „шведски сто“. У овом случају, шаманска фантазија има укус мистичких искустава извитоперене и неартикулисане перцепције, кристалисања искуства као талога који је изгубио везу с растварачем, шетња кроз простор и време која их преображава у тле или небеса из којих избија необјашњива стваралачка и разарачка сила.
Шта је оно што даје чврстину клупку перцепције испреплетене животним искуством? Сâмо искуство које асоцира с једним или низом догађаја? Животу се може прићи на стохастички начин, живот је стохастички низ догађаја који доживљавамо као откровење непознатог и непредвидивог – ми смо истовремено и пасивни и активни, ово друго једино уколико преводимо „причу“ на лични језик који стално изнова настаје и који нас непрестано „мења“.
Активни однос, не само према садржини приче, него и према самој причи, истовремено негира „спољашњост“ и афирмише „унутарњост“ догађања. А оно што је духовно, силно, јесте сама моћ да се тако чини – утолико је живот чудо. Но, живот је и бол, безизлаз, јер сила не може а да не ствара, и чинећи тако она – разара.
Шаман разуме ову истовременост чина и расчина, он хоће да измакне болу, тако што истовремено сагледава „све“ и доживљава „ништавило“ узроковано потпуном спознајом – „просветљењем“ или „будношћу“. Шаман се радује болу, за њега је смрт једина опција.
Дечак-окаринаш, који је носилац радње и приче, енергију црпе из катализатора. Можда је необјашњиво на који начин катализатор поспешује или кочи радњу, али у овом случају се може назрети одговор, уколико се личност поистовети с катализатором, то јест уколико је личност неутрална. Неутралност у постојећем свету производи највећи напон између себе и свега осталог. Пасивност у свету свеопштег крета јесте апсолутна опозиција. Штавише, она је могућа само с позиције знања, које је непосредно супротстављено реактивности условљеног субјекта. Катализатор јесте сила, он јесте вакуум. Насупрот овоме, препуштеност – која је некритичко и неспознајно доживљавање – јесте парализа.Sunday, July 11, 2010

Експресија - Expression

ЕкспресијаНисам знао шта да очекујем

Али ово је превазишло

Сва моја очекивања!ExpressionI didn't know what to expect

But this surpasses

All my expectations!


Снага креативности - The Strength of Creativity

Снага креативностиУ једном тренутку

Магаре се узјогуни

И можеш га убити

Али он ће истерати своје

The Strength of CreativityAt one moment

Donkey will become defiant

And you can kill him

But he will do what he wants
Условљавање робова 1

Дечак трчи к углу зграде.

Мајка трчи за њим и зауставља га.

Дечак је стар годину и по.

Мајка почиње да га испитује:

Шта ти мислиш да радиш?

Шта ти мислиш да радиш?

Шта ти мислиш да радиш?

Шта ти мислиш да радиш?

Убиј ме, али не мислим да је дечак знао о чему она то.

Дечак се правио глуп, скрећући поглед устрану.

Када се правиш глуп то може да ублажи казну.

Добро је бити глуп.

Бити глуп значи мање бола.

Бити глуп значи да ће ти лакше опростити када чиниш забрањено.

Паметно је бити глуп.

Чак и у овом узрасту људи доносе одлуке за читав живот.

Као одлуку да се буде глуп.

Интелигенција нема никакве везе с генетиком.

Она је у вези с условљавањем.

Када је робовима било дозвољено да имају породице, ово беше узето у обзир.


Friday, July 9, 2010

SLAVE CONDITIONING 1

A boy ran towards the corner of the building.
Mother ran after him and stopped him.
The boy was of 1 1/2 years age.
Mother started questioning him.
What do you think you are doing?
What do you think you are doing?
What do you think you are doing?
What do you think you are doing?
Kill me, but I don't think the boy knew what she was talking about.
The boy played dumb, avoiding eye contact.
Playing dumb may decrease severity of punishment.
It is good to be dumb.
Being dumb means less pain.
Being dumb means you are more easily forgiven for doing forbidden things.
Being dumb is smart
Even at this age people make life long decisions.
Like decision to be dumb.
Intelligence has nothing to do with genetics.
It has to do with conditioning.
When slaves were allowed to have families, this was taken into consideration.


Tuesday, July 6, 2010

О смрти - On DeathО смртиПресуду смрти обично

Изричемо на основу

Недостатка а не изобиља

ЧињеницаOn DeathVerdict to death is usually

Pronounced on the basis

Of lack, not abundance of

Facts


Напредак - ProgressНапредакНапредујемо к врху

Налазећи се на

ВрхуProgressWe progress towards top

While being on

Top


Процес - ProcessПроцесПроцес

Процесуира

ПроцесProcessProcess

Processes

Process


Доктрина - DoctrineДоктринаВештачка интелигенција је

Репликативна

А не

РепродуктивнаDoctrineArtificial Intelligence is

Replicating

Not

Reproductive


Теорија рада - Labor Theory


Теорија радаНајјефтинија је радна

Снага која ради на

ОбећањаLabor TheoryThe cheapest labor

Is the one powered by

Promises


Јурњава - Wild ChaseЈурњаваОпасни људи крију се у

Брдима

А безопасни их

Вијају

Wild ChaseDangerous people are hiding in

Hills

While harmless ones

Chase them


Monday, July 5, 2010

Умиреш - You're DyingУмирешКао диносаурус

Вршљао си

Стрвинарио

Сад опседаш снове

Дишеш на батерије и

Цуриш из ранца

You're DyingLike a dinosaur

You roamed

Scavenged

Now you besiege dreams

Breathe on batteries and

Leak from backpack


Језичка конвенција - Language Convention

Језичка конвенцијаУчинио сам оно

Што си хтела

Да урадишLanguage ConventionI did what

Shou wanted

To do


Разлика - DifferenceРазликаЗашто је скоро увек

Погрешно питање

Како је скоро увек

Добар одговор

DifferenceWhy is almost always

Wrong question

How is almost always

Good answer


Sunday, July 4, 2010

Улога религије - The Role of Religion


Улога религијеУ Наски су геоглифи били

Политичка кампања

А главе су летеле

Уместо кише

The Role of ReligionIn Nazca geoglyphs were

Political campaign

And heads flew

Instead of rain
Деконструкција - Deconstruction


ДеконструкцијаНи камен на камену

Неће остати

Од ваше вере

DeconstructionNot a stone on stone

Will be left

Of your faith
Поверење - Trust


ПоверењеНе желиш ово

Не желиш оно

То се зове – блискост!

TrustYou don't want this

You don't want that

It is called – proximity!


Махни у пролазу
Прво поглед, затим

Дохват, а онда друга врста

Музике

Али у мећави

Нико те неће видети

А ни спасити


Грађевинци - Constructors

ГрађевинциМерење има

Само један циљ:

Предузимање мераConstructorsMeasuring has

Only one purpose:

Taking measures


Despite America (E)
Flowers in garden

Beetle in pollen

Sky in decolleteAnd in sunny bed

Sleeping diva

Awake in dreamShe dreams paralysis

Mechanical arm

Draws portraitDon't wake her

Since she has no clue

Leave gratuity


Despite America
Цвеће у башти

Буба у полену

Небо у деколтеуА у сунчаној постељи

Уснула дива

У сну је буднаСања парализу

Механичка рука

Црта портретНемој је будити

Кад већ није у току

Остави напојницу


Saturday, July 3, 2010

Јајати сисари
Реци нам, о, реци

А онда ћемо отићи... ко

Пилићи из крлетке...

Мајка нас је родила

У кондензованом млеку

Тад беху још сисари из

Перма

Преживели у јајницима

И постељици од сира

Док је сисарска гестација

Обичан паразитизам

А јаје је, пак, старије од

Квочке

Тако да су маме дијалектичко

Жуманце

А крокодилске сузе

Перипатетичка сперма


Friday, July 2, 2010

Хаику
Према Теорији струна,

У Свемиру постоји

Једна велика – Трзалица


Thursday, July 1, 2010

Размишљај, размишљај!
Кажу да је то основна

Особина човека

Из које је израсла глава

Усправан стас

И сахрањивање мртвих

Као и гумена жаба


Хаику
За родну грану

Залепљене птице

Певају о слободи


Не могу да поверујем
Не верујем ово

Не верујем оно...

Тако та ствар ради