Tuesday, December 30, 2014

pregnant angels in heaven - трудни анђели на небесима
pregnant angels in heaven

no one knows who raped them
were they naturally raped
where was god when it happened
does he have alibi
they don't know they don't remember
they are preoccupied with body
inside
who will grow fully fledged masculine
savior of female bigots
that is the rumor in heaven
angels ruffle and chuckle like machines in
factory
if i were to feed them i'd invest popcorn
eyeballs roll in liturgy
hot martini and scotch on the rock

трудни анђели на небесима

нико не зна ко их је силовао
јесу ли природно силовани
где беше бог кад се догодило
има л' он алиби
не знају не сећају се
презаузети су телом у
себи
који ће израсти у стамено мушко
спаситеља женски' богомољки
та гласина кола небом
анђели лепршају и пијучу ко машине у
фабрици
ако бих да их нахраним можда кокицама
очне јабучице колутају литургијом
врућ мартини и скоч на леду