Saturday, March 23, 2013

Уста пуна секса - Mouthful of Sex

 


Уста пуна секса


Ако желиш секс
Зароби непријатеља
Викао је царски официр
Купус у гаће
И марш на фронт!
Шутнем те у дупе,
Мисли Моритомо
Венчање народа
Заори се Азијом
Mouthful of Sex


If you want sex
Capture an enemy
Shouted imperial officer
Cabbage in panties
And march to the front!
Kick your ass,
Thinks Moritomo
Marriage of nations
Shrieked over Asia

Sunday, March 17, 2013

Компас - Compass

 


Компас


Опиљци траже магнет
Али исковао сам мач
И сад рука управља
Compass


Scraps look for magnet
But I forged sword
And now hand rules

Sunday, March 10, 2013

Љубав - Love

 


Љубав


Два зрна барута
Волела се...
Love


Two grains of gunpowder
Made love...

Удар - Stroke


 


Удар


Ухапсите црвена зрнца
Нису платила превоз
До мозга
Stroke


Arrest red cells
Not paying ride
To brain
Бела бука - White Noise

 


Бела бука


У чамцу на обали
Путници
Галебови у песку
Пена на небу
Сунце весла
Сенке лете
Палубом
Музика сија
Боје у стаклу
Читају карту
Лула пућка
Море

White Noise


In boat on coast
Passengers
Seagulls in sand
Foam in sky
Sun rows
Shades fly
Deck
Music shines
Colors in glass
Read card
Pipe puffs
Sea
Friday, March 8, 2013

Плач Света - World CryПлач Света


Сунђер под земљом
Отровао се водом
Лишће се смеје.
У приватном мозгу
Нараста риба
Од дима и сокова звезда.
Створен је кавез,
У њему нема електрона.
Дрвеће је срушено
Лишће лебди у ноћи.
Камење лије странпутицом.
Кристал тече плућима.
У генераторима хлеба ради
Магнет.
Језик рибе одлази у подсвест.
У жицама је језа.
Уместо светла,
Ваздух трепти.
Сат бди у љубави.
Зора је талас без моћи.
Моритомо гледа мач.
Све је угашено, престало,
Паук се трза о нити.
Дуж оштрице
Накупио се етер.
Домине у магли
Падају кроз јеку.
Не помера руку
Умирање шишти
Кроз таму.
Касно је
За буђење.
Ко није спавао
Није патио.

World Cry


Sponge under the ground
Was poisoned with water
Leaves laugh.
In private brain
Grows fish
From smoke and stars' juices.
Cage was created,
With no electrons inside.
Trees are fallen
Leaves float through the night.
Rocks pour over the side-way.
Crystal flows in the lungs.
In bread generators, works
Magnet.
Fish’s tongue goes into the subconscious.
Wires shiver.
Instead of light,
Air trembles.
Clock vigils in love.
Dawn is powerless wave.
Moritomo looks at the sword.
All is extinguished, ceased,
Spider jerks on a thread.
Along the blade
Ether condenses.
Dominoes in fog
Fall through echoes.
He moves not his arm
Dying hisses
Through dark.
It is late
For awakening.
Who wouldn't sleep
Couldn't suffer.
Thursday, March 7, 2013

Хаику - Haiku

 


Хаику


Савршено небо
У крилу латице
С бебом
Haiku


Perfect Sky
In petal's lap
With baby

Monday, March 4, 2013

Савршена мисао - Perfect Thought

 Савршена мисао


Посао гусенице јесте
Да се угоји
На дупету има рогове и
Лажно лице
Има један влакнасти мишић
Основно чуло вида и
Мирисни нерв
Да се удебља
Уста има – чмар нема
Све што поједе
Претвори се у лептира

Perfect Thought


Caterpillar’s job is
To fatten
On buttocks, it has horns and
Faked face
It consists of a one fiber muscle
Rudimentary eyes and
Olfactory nerve
To fatten
There is mouth – and no anus
All it eats
Turns into butterfly

Sunday, March 3, 2013

Болцманов мозак - Boltzmann's BrainБолцманов мозак


Имаш каруце
И имаш коња
И још ти фали Болцманова
Интелигенција да се све
Покрене
Boltzmann's Brain


You have a chariot
And you have a horse
And now you need Boltzmann's
Intelligence to put all that in
Motion
Friday, March 1, 2013

Зли Електрон - Evil Electron

 


Зли Електрон


Ветар је донео облак
Мислили смо да су бубице
Светлост Сунца се преливала
Кроз масна телашца
Била је то Светска Душа
Набубрела на Западу
Њихови електрони
Повезани резонанцом
Гонили су их да пију крв
И друге мирисе
Ми смо спавали
Да се одморимо
Страх од кратког споја
Учинио је наша тела
Опуштеним

Evil Electron


Wind brought cloud
We thought it was bugs
Sun light was teeming
Through greasy corpuscles
It was World's Soul
Swollen in the West
Their electrons
Connected by resonance
Forced them to drink blood
And other scents
We slept
To recuperate
Fear from short circuit
Made our bodies
Paralyzed