Tuesday, October 29, 2013

Врапци на Небу - Sparrows in the Sky

 


Врапци на Небу


Чича Тома у кућици
А Бог на гранчици
Убиће га дете праћком
Или врапчија реторика
Sparrows in the Sky


Uncle Tom in cabin
And God on twiggy
Child will kill him from a catapult
Or sparrow's rhetoric


Sunday, October 20, 2013

Сумеријански бакибол - Sumerian BuckyballСумеријански бакибол


Сумерићани су носили идентификационе кугле
Чувај ту куглу као очи у глави
Без кугле нећеш имати леба да једеш
Избацићемо те из чатрље ако не потпишеш куглом
Куглом пиши и споразумевај се с ближњим
С куглом или у кугли
Sumerian Buckyball


Sumeritians carried identification balls
Keep safe that ball like eyes in your head
Without the ball you won't have bread to eat
We'll oust you from your slum if you don't sign with the ball
Use ball to write and communicate with neighbors
With the ball or inside the ball

Friday, October 18, 2013

Шаман једе црвени мак - Shaman eats red Poppy
Шаман једе црвени мак


Речи онемагљују искуство
Тамо где је неко доживео причу
Песник је одвојио удове од црева
Прича крвари кад је прождире мач
Приповедач је страшило
Шаман потајно намерава да убије
Болест живота
Зар да ја крпим моћ?
Поцепао је дозволу за рад
Shaman eats red Poppy


Words demystify experience
Where someone experienced story
Poet separated limbs from guts
Story bleeds when devoured by sword
Storyteller is scarecrow
Shaman secretly intents to kill
Ailment of life
Should I patch the might?
He tears his work permitThursday, October 17, 2013

Венац за Мацухару - Garland for Matsuhara
Венац за Мацухару


Моритомо шета гробљем идеја.
Оне су ту због своје истрајности –
То је особина смрти.
Из гроба идеје пакла изникао цвет:
Гле, како дивно мирише, ко напалм
У рано јутро!
Набрао је читав венац и поклонио га
Девојци Мацухари.
Опијена необичним мирисима
Мацухара обневиди и рече да се дивно
Осећа:
Као да ми се свест проширила!
Идеје су свест, закључи Моритомо,
Нарочито кад су мртве.
Garland for Matsuhara


Moritomo strolls about the graveyard of ideas.
They are here for their persistence –
That's the property of death.
From the grave of the idea of hell grows flower:
Lo, how nice it smells, like napalm
In early morning!
He picked the whole garland and gave it to
Girl Matsuhara.
Affected by unusual scent
Matsuhara got drunk and said that she felt
Really great:
It's like my consciousness has extended!
Ideas are consciousness, concluded Moritomo,
Especially when they are dead.
Thursday, October 10, 2013

Свемирски трговци - Space Merchants
Свемирски трговци


Леп је дан, мада се време мења
Док траже планете
Још ни једну нису нашли
Шта ће продати?
Приколице и рерне
Док је идиота биће и света
Space Merchants


It's a nice day, though weather changes
As they look for planets
Haven't found one yet
What will they sell?
Trailers and ovens
As long as there are idiots this world will persist

Хаику - Haiku
Хаику


Не мораш даље
Коњ и вукови то чине
Цвеће без орања

Haiku


You don't need to move on
Horse and wolves do that
Flowers don't plow
Sunday, October 6, 2013

Луча


Луча


Зато су богови лучевине Једног Бога, црви гамижу између две коре.
Вечне форме, петљавине, и кљуване јетре.
Хероји, генски мутавци, супервојници, химере и балрози – све то насељава Јелисејска поља.
Гносеофоби лешкаре у тренчевима.
Имаш мир у себи, а и све друго је ту.
Тамо-амо, не можеш умрети, бесмртан си.
Мислиш да јеси, а знаш да ниси.
Заиста, Месија се прошетао, све је окајао.
Ходите, виче, док се дави у бари.
Жаба скочи!

Тако је Рембо треперио песмом.
Што су га преводили, кад не треба?
Киш је слушао звуке, али није их лепио, крвава купка.
Неће се научити никад, месари.
А богови сишу мозгове с пљувачком.
Бог Пацов, с црном кугом, дими ганџу.
То је Бог, ко жута мрља, у ирису пришт.
Хладно око, подозрева, из тихе нирване.
Шта ће смрт Богу, испеци му тело, црним умом стих.
Црни зрак му сапни у душник.
Олово у тинтару.Фирциг је сличан шнапсу


Фирциг је сличан шнапсу


Камени храмови и олтари, ту се лију енергије.
Лешине су призор за људе, а богови слушају грцање.
Зато су светилишта звана пупак, а пупчана врпца је њима цурак.
Но, богови не размишљају о следећем потезу. Седе око гумна и ждеру.
Киш не познаје богове. Барон и он се картају. Играју фирциг.
Божанска амброзија је у дудлицама.
Али Џоа су се стварно плашили.
Јер, њихова је конструкција пала због опструкције.
Ерис је била богиња једа.
А шта је Џоа брига за смисао постојања? Шта је потребно смислу, пита се он?
Смислу је потребан чувар.

Одвео је Ерис у шуму, до пања с мравима. Рекао јој да пусти мраве да миле по њој. То је била прва лекција из трансценденције.
Ерис се није опирала, јер је Ан-на убацила ватру у њену утробу. Затруднела је и родиће вулканско жезло.
Док су мрави милели, нешто јој се раздесило.
Џо јој је показао да од једног до другог чвора нема раздаљине. Упро је поглед у маглу и рекао: богови-црви су тамо. А богови их нису видели, јер су приковани за доњу чакру.
Из рупица, кроз кров разума, цуреле су информације.
Ерис се радовала.
То је било ново искуство.
Џо јој је причао о Коњу, с онога света.
Кад заволеше живот


Кад заволеше живот


The law is for protection of the people
Kris Kristofferson

Мора се борити за живот.
Љубав се не једе.
Ако верујеш пријатељу, забиће ти нож у леђа.
Боље се брини, живот није шећерлема.
Нико ти неће помоћи.
Традиционализам је модус вивенди.
Еволуција је мимезис.
Закон штити људе.
Не певај, мисли зло.
Стари су били паметнији.
Не буди паметан, буди лукав.
Не узимај прозак, биће ти лепо.
Мораш да радиш.
Наука је корекција.
Не размишљај, бићеш кажњен.
Срећа је кад извршиш наређење.
Постмодернизам је политички коректан.
Рембо није Рамбо.
Држава је основна ћелија породице.
Уметници нису претња, они су само бескорисни.
Не храни уметнике.
Ново доба је Мрачно.
Тесла је мртав.
Последице - Consequences
Последице


Нисам се клонио пустих лука
Дом катрана и шкољки
Малене реке помешане с морем
Плитка и провидних бића
Заостали мириси и грађа
Најстарије место на планети
Крај не почетак
Токови мисли одумиру
И као у причи језик се расуо
Consequences


I never avoided deserted harbors
Home of pitch and shells
Petite river mixed with sea
Shallow and of transparent beings
Retarded scents and construction facts
The oldest place on the planet
End not beginning
Courses of thoughts dying out
And like in a story language dissipated

Saturday, October 5, 2013

Немогуће - Impossible
Немогуће


Треба бити луд и смео
И радити немогуће
Јер немогуће је могуће
Ако је ново

Impossible


One should be mad and brave
And do the impossible
Because impossible is possible
When new
Да ли постоји множина нула? - Is there a Multitude of Nils?
Да ли постоји множина нула?


Многе су ништице у множини остале ништа
Али једна беше ништавнија од других
То је Цар ништавила смислио
Да заштити мноштво
Is there a Multitude of Nils?


Many nulls have in multitude remained nils
But there is one, more nil than others
Which was conceived by the Czar of nullity
To protect the multitude
Friday, October 4, 2013

Инвазија органа - Invasion of Organs
Инвазија органа


Неко је ставио око у мој џеп
Уво у свеску
У гаћама сам затекао језик
А стомак у фрижидеру
Две шаке у шољи кафе
Лактови у јастуку
Мозак у чарапама
Толико ме желе!
Invasion of Organs


Someone put an eye in my pocket
Ear in notebook
In slips I found a tongue
And stomach in refrigerator
Two hands in cup of coffee
Elbows in pillow
Brain in socks
They want me this much!