Friday, October 18, 2013

Шаман једе црвени мак - Shaman eats red Poppy
Шаман једе црвени мак


Речи онемагљују искуство
Тамо где је неко доживео причу
Песник је одвојио удове од црева
Прича крвари кад је прождире мач
Приповедач је страшило
Шаман потајно намерава да убије
Болест живота
Зар да ја крпим моћ?
Поцепао је дозволу за рад
Shaman eats red Poppy


Words demystify experience
Where someone experienced story
Poet separated limbs from guts
Story bleeds when devoured by sword
Storyteller is scarecrow
Shaman secretly intents to kill
Ailment of life
Should I patch the might?
He tears his work permit