Sunday, August 21, 2016

one liner man

 one liner man

hard workin'
bithc her in
hard earn'd bithc hiv positiv'
pr'tect hard earnin' bithc
zen christian 'n' mammal
and bithc mental disorder
bithc 'm gulago
bithc 'm y'all