Thursday, December 16, 2010

Цвет љубави - (Ригелијански Капричо)

 
Цвет љубави


Доживео сам напад метафора, синоћ,
Једва сам их побрисао...

Ло-Џингоба држи Џоа и зарања му главу у
Бели папир, тако да се спљошти у слова
Али, Ло-Џингоба је, барем, писмен...

Симболи су називи за машине-метафоре

Кога се докопају симболи
Тај је награјисао

Икебана је симбол
(обожавања мртвих) али...

Цвет је феромонска жлезда
(једначење мимо типова живота)
Идеја љубави је у функцији феромона
(фауна заљубљена у флору)
(мимикрија ступа на дело)
(а и мимезис, дао бог)
Жене – биљке, мушкарци – инсекти...

Шећер је секрет...
(млеко и мед, млеч)

Нагон за истраживањем (мушки нагон)
Космос зрачи феромон...
Космос је вагина?
(О, да! Отуд Исус зове!)