Wednesday, December 15, 2010

Ubiq! - (Ригелијански Капричо)

 
Ubiq!


Хемијска реакција допире до
Границе, која је:
Хемијска реакција, папир, стакленка,
Животиња, биљка, гљива, вирус,
Прион, мезон, око, идеја, ватра...
Манделброт и Мондријан
Граница звука, теоретска белина
Брзина светлости, релативна брзина
Сублимација и гашење
Кап воде
Carte blanche
Нада – која је:
Игра електрона, катода неурона
Дубоко огледало, јека
Костур и љуска меких
Токова
Црева и варење
Kaput mortum, геопоетика
Боца под притиском
Рупица и дугме...

Оно што је недефинисано
(или недопадљиво) или, пак,
Неопипљиво: је пропадање
(висинска болест)
А, онда, адреналин – ефикасно
Антигравитацијско средство
Бели шум по којем се црта
Граница бекства, зид и опека
Ексер и слика
Прозор и Галактика;
Убиство сумњом зарад
Пренаглашеног ефекта...