Thursday, December 2, 2010

О разбијеним звечкама - (Пројект МОРИТОМО)

О разбијеним звечкама
(о одрастању и деконструкцији)


Кад је Лобо растурио своју прву
Играчку
Отац му је купио нову,
Још компликованију
А мајка му је звекнула шамарчину
И запретила да ће га још жешће
Опаучити, уколико и ову растури

Наравно, Лобо је ризиковао...
Растурио најновију играчку
А потом је – саставио

Касније је мама била веома
Поносна на свог сина –
Надареног инжењера!

Надарени изумитељ је волео свој дар
Јер му је омогућавао да растури све
Што се могло растурити
Од армираног бетона до атома
А омиљено поље рада му је била
Вибрација
Коју неки још зову – Резонанца
Мада је она само крајњи исход укрштања
Различитих треперења...

Толико је волео да расклапа да је
Склапање оставио другима...
Док једнога часа није схватио да се
Ствари саме склапају и расклапају...
На сасвим јасан и оделит начин

Једино се енергија није дала раставити
Мада се могла делити и селити, а
Делила се на материју (положај у простору)
Док је
Опажање овог догађања било време...

Након дужег опажања, запазио је да је
Енергија целовита тамо где нема
Дељења и опажања
(што су давно пре њега знали мудраци)

Тако је Лобо Завијер постао мудрац
И формулисао Први закон мудрости:

Потенцијал енергије је утолико већи
Уколико се не дели и не опажа

То је значило да све што постоји
Читав свет и живот
Будући да се непрекидно дели и размножава
Ради против себе и да је то узрок патње и
Непостојаности стварности

То је, даље, одредило његово коначно опредељење
А уједно га и одвојило од Света

Питао се на који начин би могао да своје
Инжењерско знање употреби у области
Неподељене енергије...?

Пошао је од свог и Теслиног искуства
И тежио њиховој резонанци (слагању)...

Тесла је тврдио да је сила у служби
Материје
Али чега је у служби материја?
После дужег разматрања
Дошао је до закључка да је материја
У служби представљања
А пошто без представе нема материје
Закључио је да се ради о принципу
Самосагледавања
(што су давно пре њега знали филозофи)

Није му било друге него да се посвети
Метафизичком – оностраном
И да потражи начин да се прекине
С том глупошћу

Добро је рекао – глупошћу!
Јер се испоставило да је знање
Које је стекао разматрајући
Природу ствари
Несвојствено глупој материји

Уочио је да се знање додаје и ослања на знање
И да се тако увећава...
И да у области оваквог дешавања
Мера (број) има сасвим другу улогу од оне
Када се ствари деле како би се
Разликовале и множиле

Све се, дакле, своди на смер!

Нагон инжењера у њему
Усмерио га је, стога, стварању такве
Машине којој ће корисни рад
Бити већи од силе уложене у њено
Покретање


Принцип се испоставио као једноставан
Али се није могао практично применити
А да се енергија утрошена од почетка
Века и Света (Еона)
Не врати у ту исту Метафизичку Машину, јер
Другог горива није било...

И поново се нашао –
У детињству...

Видео је да је оно што је прелазило пут
Од младости до старости –
Сâм његов живот –
Трошило енергију која се
Никад није ни макла из свог
Изворног стања!

Стрпљиво је чекала да јој се врати оно
Што јој припада...

Тако је Лобо схватио да:
Одрастање није просто – старење!

А да је путовање кроз време
Могуће, тако што се материји
Ускрати гибање:

Енергија је обрнуто пропорционална
Пређеном путу
(што су давно пре њега знали аналитичари)