Sunday, December 19, 2010

Појас симболизма - (Из Земљофобије)


Појас симболизма


Распојасана Земља, дотиче звездану стазу.
Блејк, што тетоши гвоздени ромобил.
Разгледа палеолит, забрањен је лов.
Посматрај из близине, додир очима, али ништа.
Зверињак је доле, не виде те, разбојниче речи.