Thursday, December 16, 2010

Питагора у Роршаковој самици - (Ригелијански Капричо)
Питагора у Роршаковој самици


Људска бића су завера
Подла, подла завера...
Прилагођавања бројевима
Рецимо: два су завереника, па сад,
Све прилагођавај томе – то је дуализам
Или: три завереника, па сад,
Све прилагођавај томе – то је тројство
Или: четири завереника, па сад,
Све прилагођавај томе – четири јахача...

Затим је, Питагора, потонуо у лед
(чиста лаж!)