Friday, December 10, 2010

У шетњи с Електроном - (Ригелијански Капричо)

У шетњи с Електроном
(феромон ЛСД)


Јер ми смо само шетња електрона
Из једног у друго стање заблуде...

Ло-Џингоба крије Моритома у својим сапима
Док осмоским енергетским
Мембранама форсира позадинске линије Гејиних
Мултиобличја и наказа
Плове кроз 99,999 одстотни вакуум конфузије
Кожу, карлице, мини-фрижидере и хефталице
Централе и бочна крила, лабораторије, мучионице
Информатичке вагине и слепе вођице
Органе за турирање и барење
Проверу гласа и нервног стања
Хипоталамуса и прокариотских ензима
Тамне масне наслаге мошуса, па
Све тамо до феромонског Инцинератора –
Велике гадне Машине за
Печатирање отказа...

Кад већ тамо у Периметру, ослобођеном и
Пустом
У сумрачном водвиљу, синкретистичких кола
Коперниканских, месијанских масометара
Моритомо се спусти из скута кроки-анђела те
Крочи по неназначеном путу
Неутринских сметова

Размагнетисани потенциометри драшкају графитну
Осу Машине, бели прах електрона – сигуран знак
Оргазма – недозвољеног и заточеног у
Мемлу-алеју да више никад не види светлост дана...
који су се пробили с тахијонима у маглину
Док је Машину дрхтала разбибрига...

Ло-Џингоба се склонио у тачку, унутар своје
Ватрене парадигме
Ако би Машина угледала зрнце црвене прашине
Побегла би и чекала...
Јер, Ло-Џингоба је у другој димензији – експлозија
А у даљини...

Лавеж пса...

И друге су прилике, у црно обучене, фракове и
Цилиндре, свечано, формално, необично
Или у џемпере, ручно плетене, старке и
Мокасине, неки користе апачке далекозоре
Водене дурбине, котуре и жице
Неки се препуштају хроматским фантазијама
Тиркиза, флуорита, турмалина...

Моритомо отвара пролаз у Мрежу пећина и
Неутрини се покрену
У њима, укочени, еволуирају генији