Sunday, November 3, 2013

Како убити без мача - How to Kill Without Sword

 


Како убити без мача


Моритомо показује Џоу
Како се убија без катане
Убијати! Убијати! Убијати!

How to Kill Without Sword


Moritomo shows Joe
How to kill without katana
Kill! Kill! Kill!