Saturday, January 31, 2015

will you dread fascist - хоћеш ли ужасити фашисту

will you dread fascist

i will not read sioran
he's just another me
i will rather write boccaccio
хоћеш ли ужасити фашисту

нећу да читам сиорана
он је само други ја
радије ћу писати бокача