Tuesday, January 20, 2015

why was asteroid belt once a planet - зашто је астероидни појас једном био планета

why was asteroid belt once a planet

it was a planet and destroyed because it
was bad
it was bad people and bad animals
and bad plants and bad water
and was destroyed since
зашто је астероидни појас једном био планета

био је планета и уништен је јер је
била лоша
били су лоши људи и лоше звери
и лоше биљке и лоша вода
и од тада је уништена