Wednesday, January 28, 2015

in the morn when i am angry - ујутру кад сам гневан

 in the morn when i am angry

bobi fischer spat on its ego
broken ego round the world
ego needles scraped magnetic
dark needles of slave's soul
phone my consonants text my will
back in reykjavik down in phillippines
birds are specks in children's eyes
sun is burning in machine
ујутру кад сам гневан

боби фишер пљуну на его
сломљен его диљем света
его игле опиљци магнета
тамне игле ропске душе
позови сугласнике запишите вољу
горе у рејкјавику доле у манили
птице су тачкице у дечјем оку
сунце гори у машини