Saturday, January 10, 2015

шта спасава гандалф

шта спасава гандалф

гандалф јаше коња
тамо амо намо вамо
ничу добри ничу мртви
отфикарени прсти расту из злата
на бога мирише земља блата