Tuesday, January 20, 2015

plants are not innocent - биљке нису невине

 plants are not innocent

plant people reap and break their back
to feed those plant fibers those
and thread mills to keep women busy
they use men in swords
to make everyone useful
from rocky canyon to clover lawn
look at interesting animal fish
and decide what is food
биљке нису невине

људи-биљке жању и пуцају им леђа
да нахране те биљне влати те
и калемарнице да запосле жене
оне користе мушкарце у мачевима
да сваког учине корисним
од стеновитог кањона до детелинаре
гледај занимљиву животињу рибу
и одлучи шта је храна