Wednesday, January 21, 2015

cause of death dropped - узрок смрти отпао

 cause of death dropped

movies are dead it is the spirit of time
evolution did not adapt
my lettuce is poison free
bugs evolved to GMO
lets watch the theater street
mass masks collider
when they are all dead
history will be the wise guy

узрок смрти отпао

филмови су мртви то је дух времена
еволуција се није прилагодила
у мојој салати нема отрова
бубе се развиле у ГМО
погледајмо позориште улицу
масовних маски судариште
кад сви помру
историја ће бити паметњаковић