Saturday, January 24, 2015

was titanic a work of art? - да ли је титаник био уметничко дело?

 was titanic a work of art?

what is racism? racism is nepotism
spectacular marketing project of titanic
show per dime
it could have been submarine
the rich are being served
i'll tell you why dubai
dream is dream come true
octopi speak tongues
into your larynx
да ли је титаник био уметничко дело?

шта је расизам? расизам је непотизам
спектакуларни маркетиншки пројект титаника
представа за цвоњак
могло је да буде подморница
богаташи су послужени
рећи ћу вам због чега дубаи
сан је остварени сан
хоботнице говоре језике
у ваше гроце