Wednesday, January 28, 2015

haiku - хаику

 haiku

what is in my way
i am in my way
dust in midnight
хаику

шта је на мом путу
ја сам на мом путу
прашина у поноћ