Thursday, August 26, 2010

Гравитација
Гравитација је

Доказ неслободе –

Још један „дуг“

(„чему?“ – „ничему!“)