Wednesday, August 25, 2010

У цара Трајана...

Уметници иду у дивљину

И вичу у шупљу зову

Док у питомини гладе

Помаде