Thursday, August 5, 2010

iДодир – iTouchiДодир – iTouch


Горгона Медуза

(Gorgon Medusa)Каменовање


Обичај из каменог добаStoning


Stone Age customХришћанство


Ко од мача живи

Од мача ће умретиChristianity


Who lives by sword

Will die by sword