Sunday, August 8, 2010

Протокол - Protocol



Размена је протокол

Exchange is protocol