Friday, August 6, 2010

Класна борба - Class StruggleКласна борбаОбе класе су у функцији идеје

Која је

ШизофренаClass StruggleBoth classes are functions of the idea

Which is

Schizophrenic