Wednesday, August 4, 2010

Музика електричних генератора - Music of electric generatorsО цркви


Црква није нужно

Религијска

ИнституцијаOn Church


Church is not necessarily

Religious

Institution
Музика електричних генератораMusic of electric generators
Урађање


Урођено значи уређеноGenesis


Genetic means generic