Friday, September 10, 2010

Угрожени
Многи се осете угроженим

Кад се спомене Бог

У њима