Thursday, September 23, 2010

Пројект Исус

То је о жртвовању

(контра будизму)