Saturday, September 11, 2010

Спас
Спасиће те Цигани из

Контејнера

Куд се дедоше рекет и

Џогерице

Одстрањени при

Реанимацији

Одсекли су ти апарат

Просврдлали синусе

Био си манипулисан

Потврдио је налаз

Циганског конзилијума

Али спасише ти јетру

Менискус и тироиду

А тиме и инвалидску

Пензију