Wednesday, September 15, 2010

Ратничка мотивација
Ратник ратује због своје

А не њихове

Мотивације