Wednesday, September 15, 2010

Случај Миљковић
Иако су га убили политичари

Он није био политички

Случај