Wednesday, September 15, 2010

Поетизација

Добар песник пише

Лактом