Wednesday, September 15, 2010

Абиогенетска планета
Да се не би открило да је

Затвор – затвор

Измишљена је еволуција

А кривица је трансмутирана

Генима

У савршене појавне облике

Украшене првобитном

Геометријом

А идиотизам кажњеника је

Идеализован

Добрим владањем

Или казном ослобађања

Подсвесних садржаја

Што се квалификује као смрт