Friday, September 17, 2010

Шта Маркс није схватио
У друштву мора да постоје

Разлике иначе ће друштво да буде

Безразлично