Friday, September 17, 2010

Савет младом електричару
Не доводи се у питање

Магнетизам који омогућује

Електрицизам