Friday, September 17, 2010

Народна (из претходне епохе)
Од Урала до Бајкала

Ижџигљала рујна

Трава