Friday, September 17, 2010

Фазни помак
Диоген је носио фењер...

Ал, да л је нашао то

Што је тражио?