Wednesday, September 15, 2010

Ратничка тактика
Ја знам где да ударим

И како да освојим територију

(само да непријатељ пре тога

не побегне!)