Friday, September 10, 2010

Заблуда
Мислио је да Бог мисли

На њега и

Уместо њега