Friday, September 17, 2010

Које су друштвене класе?
Има их две:

Криминалци и

Жртве

При чему треба још знати да

Криминалци систематски

Криминализују ове друге

То се зове: Систем